Έκθεση Γαλλιας - Université de Lorraine Access content directly
Book Section Year : 2014

Έκθεση Γαλλιας

Rapport français

Julien Walther
  • Function : Author
  • PersonId : 791322
  • IdRef : 078035643

Domains

Law
No file

Dates and versions

hal-01896396 , version 1 (16-10-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01896396 , version 1

Cite

Julien Walther. Έκθεση Γαλλιας. Α. Ζαχαριάδης; Α.-Τ. Καζανάς; Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι; Ι. Ναζίρης; Θ. Παπακυριάκου; Κ. Χατζηκώστας; Ν. Χατζηνικολάου. Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα, όμος 2ος : Η οπτική λειτουργών της δικαιοσύνης, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών - Δικαιοσυγκριτικά δεδομένα, Π. Ν. Σάκκουλας, pp.145-202, 2014, 978-960-420-576-9. ⟨hal-01896396⟩
26 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More