Έκθεση Γαλλιας

Document type :
Book section
Complete list of metadatas

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01896396
Contributor : Admin Ul <>
Submitted on : Tuesday, October 16, 2018 - 10:15:09 AM
Last modification on : Tuesday, January 15, 2019 - 4:24:05 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01896396, version 1

Collections

Citation

Julien Walther. Έκθεση Γαλλιας. Α. Ζαχαριάδης; Α.-Τ. Καζανάς; Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι; Ι. Ναζίρης; Θ. Παπακυριάκου; Κ. Χατζηκώστας; Ν. Χατζηνικολάου. Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα, όμος 2ος : Η οπτική λειτουργών της δικαιοσύνης, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών - Δικαιοσυγκριτικά δεδομένα, Π. Ν. Σάκκουλας, pp.145-202, 2014, 978-960-420-576-9. ⟨https://www.sakkoulas.com/product/16654-oikonomiko-egklima-kai-diafthora-sto-dimosio-tomea/⟩. ⟨hal-01896396⟩

Share

Metrics

Record views

11