Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans - Université de Lorraine Access content directly
Journal Articles Przegląd Filozoficzno-Literacki Year : 2013

Modernisme(s) d’Europe centrale. Premisses

Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans

Abstract

Artykuł omawia najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem kategorii szeroko pojętego modernizmu w literaturoznawstwie polskim, czeskim i węgierskim w kontekście przemian w badaniach nad kulturą Wiednia 1900. Zdefiniowana w dwóch uzupełniających się perspektywach (largo i stricto sensu) kategoria modernizmu okazuje się przydatnym narzędziem do porównawczego przeglądu zmian w percepcji kultury XIX i XX wieku. Rozumiany jako epoka, bądź wręcz makroepoka, modernizm pozwala uchwycić kulturową refleksję o doświadczeniu nowoczesności, ukazując jednocześnie różnice w pojmowaniu dorobku ostatnich dwóch stuleci w poszczególnych krajach. W tym kontekście polskie przesunięcia periodyzacyjne wpisują się w proces rewizji tradycji literackiej Europy Środkowej. Począwszy od „wygnania” modernizmu w imię ideałów marskistowskich, przez badania nad tą kulturą służące (post)strukturalistom za „schronienie” w pozaideologicznej, autonomicznie pojętej twórczości, aż po odrodzenie refleksji nad modernizmem po roku 1989 i związane z nim podziały – stopniowo wyłania się możliwość refleksji nad nowoczesnością w wymiarze środkowoeuropejskim.
No file

Dates and versions

hal-01481031 , version 1 (02-03-2017)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01481031 , version 1

Cite

Mateusz Chmurski. Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans. Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2013, Modernizmy, 36 (1-2), pp.395-419. ⟨hal-01481031⟩
37 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More