Zamyšleni nad motivaci frankofonnich studentů češtiny jako ciziho jazyka. Může byt literarni text v hodinach jazyka motivujici ?

Type de document :
Article dans une revue
Krajiny češtiny, Dům zahranični spoluprace, 2013, pp.59-62
Liste complète des métadonnées

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01481164
Contributeur : Cercle Ul <>
Soumis le : jeudi 2 mars 2017 - 11:57:32
Dernière modification le : jeudi 17 mai 2018 - 16:48:35

Identifiants

  • HAL Id : hal-01481164, version 1

Collections

Citation

Lenka Froulikova. Zamyšleni nad motivaci frankofonnich studentů češtiny jako ciziho jazyka. Může byt literarni text v hodinach jazyka motivujici ?. Krajiny češtiny, Dům zahranični spoluprace, 2013, pp.59-62. 〈hal-01481164〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

55