HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Politika soukromé expertízy. Získávání vlivu v tvorbě politik prostřednictvím odbornosti

Complete list of metadata

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02465165
Contributor : Jana Vargovcikova Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, February 3, 2020 - 4:51:07 PM
Last modification on : Thursday, October 21, 2021 - 3:16:32 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02465165, version 1

Citation

Jana Vargovčíková, Kateřina Merklová. Politika soukromé expertízy. Získávání vlivu v tvorbě politik prostřednictvím odbornosti. Acta Politologica, Université Charles, Prague, 2015. ⟨hal-02465165⟩

Share

Metrics

Record views

34