Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Politika soukromé expertízy. Získávání vlivu v tvorbě politik prostřednictvím odbornosti

Complete list of metadata

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02465165
Contributor : Jana Vargovcikova <>
Submitted on : Monday, February 3, 2020 - 4:51:07 PM
Last modification on : Wednesday, May 12, 2021 - 3:44:09 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02465165, version 1

Citation

Jana Vargovčíková, Kateřina Merklová. Politika soukromé expertízy. Získávání vlivu v tvorbě politik prostřednictvím odbornosti. Acta Politologica, Université Charles, Prague, 2015. ⟨hal-02465165⟩

Share

Metrics

Record views

58