Skip to Main content Skip to Navigation
Book section

Seguin de Badefol: „A gonoszság fia” Anse-ban, 1364–1365

Résumé : A tanulmány célja, hogy bemutassa egy zsoldoskapitány, Seguin de Badefol és egy város, Anse viszonyát a következő szempontok alapján: 1 - Milyen eszközökkel volt képes Fülöp, a későbbi burgundi herceg megszerezni és megszilárdítani hatalmát Anse fölött Seguin de Badefollal szemben; 2 - Milyen eszközök álltak a városok és a hercegi adminisztráció ren- delkezésére a zsoldosokkal szemben; 3 - A veszélyeztetett területek lakossága milyen túlélési stratégiákat fejlesztett ki a zsoldosokkal való kényszerű együttélésre; 4 - A százéves háború ezen epizódjának milyen jelentősége van a ma- gyar, illetve az európai történelem szempontjából.
Complete list of metadata

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02946942
Contributor : Lucie Voinson <>
Submitted on : Wednesday, September 23, 2020 - 3:21:21 PM
Last modification on : Thursday, September 24, 2020 - 3:32:49 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02946942, version 1

Collections

Citation

Tamás Ölbei. Seguin de Badefol: „A gonoszság fia” Anse-ban, 1364–1365. Az ember helye – a hely embere. A helytörténetírás módszertani kérdései, Kronosz, pp.143-172, 2020, 9786156048400. ⟨hal-02946942⟩

Share

Metrics

Record views

24