Het Belgisch conflict in diepte-interviews - Archive ouverte HAL Access content directly
Books Year : 2012

Het Belgisch conflict in diepte-interviews

, (1) ,
1
S. Heenen-Wolff
  • Function : Author
Ariane Bazan
A. Verougstraete
  • Function : Author
Not file

Dates and versions

hal-03475727 , version 1 (11-12-2021)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03475727 , version 1

Cite

S. Heenen-Wolff, Ariane Bazan, A. Verougstraete. Het Belgisch conflict in diepte-interviews: Over de psychodynamische traumastructuur in de Belgische geschiedenis. Uitgeverij Snoeck,, 2012, België-Belgique, één staat, twee collectieve geheugens?, O. Luminet. ⟨hal-03475727⟩

Collections

UNIV-LORRAINE
31 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More