Retrats per al dol. El retrat infantil de difunt a Cataluny : similituds i divergències - Université de Lorraine Access content directly
Journal Articles Revista d'Etnologia de Catalunya Year : 2018

Retrats per al dol. El retrat infantil de difunt a Cataluny : similituds i divergències

Portraits of mourning. Portraits of child death in Catalonia : similarities and differences

Fichier principal
Vignette du fichier
Retrats per al dol. El retrat infantil de difunt a Catalunya.pdf (1.43 Mo) Télécharger le fichier
Portraits of mourning. Portraits of child death in Catalonia.pdf (1.64 Mo) Télécharger le fichier
Loading...

Dates and versions

hal-02144491 , version 1 (12-01-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02144491 , version 1

Cite

Virginia de La Cruz Lichet. Retrats per al dol. El retrat infantil de difunt a Cataluny : similituds i divergències. Revista d'Etnologia de Catalunya, 2018, Dossier A l'hora foscant. Mirades sobre la mort, 43, pp.54-65. ⟨hal-02144491⟩
24 View
49 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More