المعطيات الشخصية في ظل البيانات الضخمة - Université de Lorraine Access content directly
Other Publications Year : 2017

المعطيات الشخصية في ظل البيانات الضخمة

Les données personnelles à l'aune du Big Data

No file

Dates and versions

hal-01779892 , version 1 (27-04-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01779892 , version 1

Cite

Hatim Boumhaouad. المعطيات الشخصية في ظل البيانات الضخمة. 2017, pp.[En ligne]. ⟨hal-01779892⟩
196 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More